Informacions legals

Editor del Lloc:

El present lloc web "http://www.visio-and-shop.com" (d'ara en endavant el "Lloc") és editat per:

La societat SCC (d'ara en endavant la "Societat"), la Société donis Centres Commerciaux, societat per accions simplificada amb capital de 1.994.720 euros, inscrita amb el número 689.801.231 en el Registre Mercantil de París, la seu social es troba situada al 22 place Vendôme 75001 París FRANÇA, en la persona del seu representant legal a exercici Régis Migdal.

N ° de telèfon: +33 (0) 1 42 60 33 77
N ° de fax: +33 (0) 1 42 60 93 32

Proveïdor d'allotjament del lloc:

  • Denominació social: SCCD
  • Forma jurídica de la societat: Societat Anònima
  • Registre Mercantil de: Luxemburg
  • Nombre d'inscripció: B198407
  • Seu social: 67, Boulevard Gran Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg, G.-D. de Luxemburg
  • N ° de telèfon: (+352) 26 20 34 09
  • Nom i cognoms representant legal: Régis Migdal

DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Per a més informació sobre les dades de caràcter personal consulti la nostra Política de protecció de Dades Personals fent clic al següent enllaç: Política de protecció de Dades Personals .